Det er mye der ute som man må passe på, man bør alltid kjekke hvordan ens mat har blitt laget, om man har muligheten, fordi man vet aldri. Man vet aldri hva slags ingredienser eller stoffer som har blitt brukt for å lage det du spiser. Genmodifisert mat er mat som er produsert fra organismer som er blitt spesifikt endret i genmaterialet av en gensløyd, eller bioteknologi. Ved hjelp av denne kan man utvikle mat på en helt annen måte, og man bruker levende organismer for å lage produkter som er til nytte, som for eksempel mat.

Man kan mutere mat ved hjelp av gensløyd slik at den kan tåle kulde eller tørke og sprøytemidler. Dette er selvfølgelig ikke en naturlig prosess, så hvor sunt det er for oss er svært viktig å vite. Selv om det er mange innen vitenskapen som sier at slik mat er trygg, så er mange fortsatt tvilende siden man ikke er sikre på hvordan alt lages og at mange selskap tjener veldig mye penger på dette. Så motivasjonen til flere av selskapene er tvilsomme. “Monsanto” er en av de største og mest kjente selskap som driver med dette. OG de har et ganske dårlig rykte siden maten som de lager blir laget på en annerledes måte enn hva naturen skulle tilsi.

Norge er ett av fire land i hele verden som ikke tillater import av genmodifisert mat. Det er jo greit nok, siden vi ikke har behov for det, men for mange andre land så er nok dette fremtiden, spesielt i land med svært vanskelig klima. Det er stadig vanskeligere å produsere nok naturlig mat til hele verden, siden vi blir bare flere og flere, så genfmodifisert mat kan fort vekk bli en nødvendighet for hele verden. Det er altså både negative og positive sider ved dette. Som det aller meste her i verden altså. For eksempel i USA så protesterer mange på bruken av det, men i land hvor man har lite egenprodusert mat, og behov for importering av mat så har man ikke altfor mye protesteringer mot det.

Hva som er rett eller ikke er vanskelig å vite, og det vil være interessant å se utviklingen videre, om vitenskapen blir enda bedre og tryggere, så er nok dette veien fremover.

Author william
Published
Categories Mat

Siste innlegg

Mat av Norge

youplay