Barn som tegner.

Verden utvikler seg hvert eneste sekund, til og med når vi sover vokser vi mennesker og verden. Med en stadig voksende populasjon på vår grønne jord med flere behov innebærer en bærekraftig produksjon å minske ressursene våre, ødeleggelser i miljøet og klimagassutslipp når en vare produseres. Matsvinn er et kjent emne i samfunnet som både produksjon, bedrifter og enkeltstående kan bidra med. Ifølge FNs bærekraftige mål skal vi innen 2030 blant annet redusere avfallsmengden gjennom forbruk, reduksjon, gjenvinning og ombruk. Innen 2030 skal alle være informert om hvordan vi kan leve på en måte som støtter naturen. Flere skoler velger også å bli en såkalt FN-skole med mange fordeler hva angår en internasjonalisering. En viktig del av en bærekraftig produksjon er delen om trygg mat fra produksjon til servering. Ved å følge med på hva vi egentlig putter i handlevogna og hva vi spiser kan vi gjøre en enorm forskjell for oss selv og kommende generasjoner.

All norsk produsert mat skal være trygg!

Nofimas forskningsprogram FoodMicroPack handler om at all mat i Norge skal være trygg. Programmet er strukturert i hele fire deler som skal bidra med å hjelpe industrien å produsere trygg og holdbar mat. Det finansierte prosjektet tar for seg redusert mikrobiologisk smitte av råvarer og produkter, effektiv kontroll av mikroorganismer i mat, bærekraftig og optimale emballasjeløsninger, samt en molekylær og bioinformatisk analyseplattform som går på tvers av hele prosjektet. Det aller viktigste i prosjeket er delen hvor all mat skal være trygg med kontroll på mikroorganismer, optimal holdbarhet og mindre matsvinn. Å formidle hva de jobber med og involvere industrien er noe de ønsker ha fokus på. Kunnskapen de tilegner seg kan brukes inn mot bedrifter som har problemer med mikroorgansimer, som ønsker hjelp i utvikling av optimal embassasje. Selve målet med programmet er å bidra til en større matsikkerhet, bedre holdbarhet og redusert matsvinn. Det støtter opp flere av FNs bærekraftsmål og Stortingsmelding 9 som peker på at produksjon av trygg mat er en forutsetning for en livskraftig landbruks- og matsektor i Norge.

FNs bærekraftsmål skal innfris innen 2030!

Selve bærekraftsmålene til FN består av 17 punkter som ble signert allerede i 2015. Dette er en felles arbeidsplan som 193 land i verden har skrevet under på som skal realiseres over en periode på 15 år. Den består hovedsakelig ut på å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen år 2030. Bærekraftsmålene gjelder alle land i verden også de rike deriblant Norge. Spesielt punkt 12 som omhandler ansvarlig forbruk og produksjon støtter målet til Nofima. Med 1,3 billioner tonn matavfall hvert år går 1 billion underernært mens 1 billion går mer eller mindre sulten hver dag. Matsektoren står for rundt 30% av verdens samlede energiforbruk som også er årsaken til totalt ca 22% klimautslipp. Med disse tallene i bakhodet er det nok til å bli enda mer bevisst om våre vaner i hverdagen. Hvordan kan vi leve bra på en bærekraftig måte? Trenger jeg ta opp et forbrukslån eller kan jeg gjøre mer og bedre med mindre?

Author william
Published

Siste innlegg

Mat av Norge

youplay